Vimmerby Sotningsdistrikt AB

Din lokala skorstensfejare inom Vimmerby Kommun sedan 1973. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan!
KONTAKTA OSS

Välkommen till Vimmerby Sotningsdistrikt AB

Vimmerby Sotningsdistrikt AB är det lokala sotningsföretaget i Vimmerby kommun. Som ett led i samhällets förebyggande åtgärder mot brand utför vi all föreskriven verksamhet gällande sotning (rengöring) samt kontroller utav eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Vi utför även ventilationsrensningar utav de flesta ventilationssystemen.

Vimmerby Sotningsdistrikt AB är anslutna till Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund som är den branschorganisation som verkar för Sveriges sotningsföretag.

SYFTE & MÅL

Vårt syfte är att kunna arbeta aktivt för att förebygga andelen eldstadsrelaterade bränder, främja en god energihushållning ur ett långsiktigt och miljömässigt perspektiv. Vårt mål är att du som fastighetsägare skall känna dig trygg o säker tillsammans med din eldstad. Har du några funderingar kring din eldning eller känner dig osäker på något, tveka inte att höra av dig till oss.
Producerad av
crossmenu